Pořadatel

Aeroklub Plzeň Bory, o.s.
Ivana Bečková
telefon: +420 606 603 819
e-mail: ivana.beckova@aplzen.cz
www.aplzen.cz

Letový program

Classic Trainers z.s.
e-mail: info@classictrainers.cz
www.classictrainers.cz

Info pro piloty

Letiště Líně
www.airportplzen.com

Stánkový prodej

Tomáš Pálek
telefon: +420 606 442 531 
e-mail: pld2018@seznam.cz

TOP