Doprava na letiště

Příjezd a odjezd Červený Újezd - Auto + pěší a cyklisté
Příjezd a odjezd Líně                   - Auto + pěší a cyklisté
Příjezd a odjezd Nová Ves         - Pouze pěší a cyklisté

Pro autobusové a vlakové turisty:
 
1) CAN Husova - trolejbus č. 12, přestup zastávka "U PRÁCE " na tramvaj č. 4 směr Bory, dojezd na konečnou stanici - přestup bus č.26, poté až na konečnou stanici "LHOTA", poté 2km pěšky na bránu Nová Ves. Spoj do stanice "NOVÁ VES" jede z konečné Bory pouze v čase 9:20 !!!
 
2) Vlakové nádraží - trolejbus č. 12, či 16, přestup zastávka  "U PRÁCE " na tramvaj č. 4, směr Bory, poté shodně jako výše.

Jízdní řád MHD bus č.26

Doprava parním vlakem

IMAGE:

Historický parní vlak spojí nádraží Nýřany přímo s letištěm Líně. Projedete se po letištní vlečce, kde běžné osobní vlaky nejezdí.

Jízdní řád parního vlaku Nýřany – Zbůch – Letiště Plzeň/Líně

Nýřany   9:00   11:25       
Zbůch    9:10   11:36       
Letiště   9:28   11:53       


Letiště   10:00   16:00
Zbůch    10:20   16:22
Nýřany   10:28   16:30

Jízdné pro vlaky na letiště

Dospělí z Nýřan         150,-kč
ze Zbůchu                  100,-kč
z Nýřan do Zbůchu    100,-kč


Děti 6-15 let z Nýřan  100,-kč
ze Zbůchu                     80,-kč
z Nýřan do Zbůchu      80,-kč
Děti do 6 let jednotně  20,-kč

Další informace na webu www.imcplzen.cz

Doprava vlastním letadlem

IMAGE:

Přílety návštěvníků jsou možné po oba dny 8.-9. září 2018 v době 0500-0900 UTC. Příletové a odletové sloty se nepublikují, je však vyžadována platná registrace návštěvníka. Žádosti o registraci zasílejte na info@classictrainers.cz.
 
1. Přílety
 
Minimálně 3 MIN před přeletem vstupního bodu nebo vstupem do dočasně rezervovaného vzdušného prostoru (TRA) jsou piloti povinni navázat spojení na kmitočtu Líně RADIO 129,005 MHz a předat:

– identifikaci letadla
– typ letadla
– vstupní bod
– vypočítaný čas přeletu vstupního bodu nebo vstupu do TRA

Při přiblížení k letišti a letu po okruhu dbát zvýšené opatrnosti z důvodu probíhajících letů pro veřejnost.
V době, hodinu před zahájením a během hlavního letového programu, nejsou přílety na LKLN povoleny!!!
Součástí parkovacích formalit je zaplacení vstupného 100kč za osobu (děti do 12 let a senioři nad 70let zdarma) , ve kterém jsou zahrnuty i přistávací poplatky.
 
2. Odlety
 
Odlety účastníků jsou možné od okamžiku skončení letového programu (plánovany´ čas 1500 UTC).
 
 
3. Specifické požadavky (postupy pro piloty)
 
Pro zabezpečení plynulé a bezpečné organizace příletů a odletů na LDP jsou stanoveny následující opatření:
 
* vstupní/ vy´stupní (hlásné) body
* vyčkávací body
* frekvence a postupy pro spojení
* omezení využití prostoru TRA kolem LKLN pro potřeby LDP (publikace v NOTAM)
* Pro povolení vstupu do prostoru TRA kolem LKLN je vyžadována platná registrace návštěvníka (dále jen „registrace“). V případě, že registrační značka letadla žádajícího vstup do TRA kolem letiště Plzeň Líně nebude uvedena v seznamu registrací, nebo při jiny´ch nesrovnalostech, musí udělení povolení příletu schválit LŘ nebo jím pověřeny´ zástupce. V opačném případě bude přílet na LKLN zamítnut. Žádosti o registraci zasílejte na info@classictrainers.cz.
* po přistání pojíždět do prostoru prahu dráhy 06 na stojánku letadel návštěvníků.
* Při pojíždění věnujte zvýšenou pozornost překážkám, které na okraji provozní plochy tvoří letištní značení.
* Za zaparkovaná letadla nenese pořadatel odpovědnost.

IMAGE:
TOP